Välkommen till Perstorps hembygdsförening
Perstorps kommun
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
Uppdaterad
14 april. 2019
album1001007.jpg album1001006.jpg
Örahultstugan
Backstugan
För närmare information se vår anslagstavla vid Hembygdsgården,
eller ring någon i styrelsen.
v_dret.jpg album1001005.jpg album1001004.jpg tv-guide.jpg album1001003.jpg
Klicka på bilden för att se interiören
Övrig verksamhet
Perstorps Hembygds-
förening bildades 1947
och har drygt 200 med-
lemmar, varav en är
hedersmedlem.

Under året har vi evene-
mang som skall föra
bygdens kulturella historia
vidare.
Utöver våra trevliga arran-
gemang har vi även andra
verksamheter såsom
Örtagård och Bygdeband.
Guidning av våra bygnader
efter överenskommelse.
album1001002.jpg
Kafeér i Perstorp